MieszkaniaPierwotny.pl to internetowy serwis ogł‚oszeń„ dotyczą…cy sprzedaży i wynajmu nieruchomoś›ci z rynku pierwotnego jak i wtórnego. To trzeci po MieszkaniaDzialki.pl oraz MieszkaniaDlaMlodych.info.pl serwis i wyszukiwarka nieruchomości firmy: Grupa Serwisów Internetowych.

MieszkaniaPierwotny.pl to jeden z największych i najpopularniejszych serwisów nieruchomościowych w Polsce,który umoźliwia użytkownikom oraz naszym klientom przeglą…danie i zamieszczanie ogłoszeń„ sprzedaży i wynajmu nieruchomoś›ci w szczególnoś›ci mieszkań, domów, dział‚ek, biur oraz powierzchni komercyjnych.

Zamiarem i misją… firmy Grupa Serwisów Internetowych jest oferowanie usług na najwyższym poziomie, dlatego tez wyszukiwarka nieruchomoś›ci MieszkaniaPierwotny.pl w pełni odpowiada na potrzeby klientów oraz użytkowników tak aby dostarczyć‡ im w szybki, prosty i intuicyjny sposób peł‚nej i precyzyjnej informacji o jak najwyższej jakoś›ci merytorycznej uwzglę™dniając najnowocześniejsze technologie i rozwią…zania informatyczne oraz Internetowe.

Zapraszamy do współpracy - Grupa Serwisów Internetowych oraz Zespół serwisu MieszkaniaPierwotny.pl

facebook